درباره ما

در عصر دانش و قرن ارتباطات به جرات می توان گفت: که برنامه ریزی صحیح و اصولی جهت رسیدن سریع، کم هزینه و به موقع به اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده، هم اکنون عامل اصلی پیشرفت و ترقی کشورهای توسعه یافته و در نتیجه مردمانشان می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات صبا با هدف و سیاست گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه تجارت و بازرگانی و  دستيابى و استفاده از زيرساخت هاى این فناوری ها که ضرورت هر جامعه نوينى می باشد، شروع به فعالیت نمود.

این مجموعه در اين راستا و در جهت نيل به توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و علمى کشور و با درک صحیح نقش مديريت و دانش در فرايند توسعه و تكنولوژى، راه کارها و ابزار های گوناگونی را در اختیار کاربران خود در سراسر کشور قرار می دهد.

آرزومندیم که با این قدم های هر چند کوچک، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی را جهت پیشرفت و ارتقاء علمی شما عزیزان و هم میهنان محترم، مهیا کرده باشیم.  

Saba ICT Co

IT & ICT Services and Solutions